čo je AIRSOFT

AIRSOFT - v podstate sa jedná o (adrenalínový) šport simulujúci bojové situácie, hraný s funkčnými replikami skutočných zbraní. Zároveň ide o tréning taktiky, tímovej akcie až po prežitie v boji. Princípom je airsoft veľmi podobný paintballu, rozdiel je však viditeľný najmä pri používaných zbraniach a munícii.

Zatiaľ čo paintballové značkovače (markery) majú tvar len vzdialene podobný klasickým zbraniam, u airsoftu ide väčšinou o presné kópie skutočných zbraní. Tak ako skutočné, aj airsoftové zbrane môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií - krátke a dlhé. Pri výstrele zbraň využíva piest a stlačený vzduch na vystrelenie projektilu do priestoru.
Oproti paintballu, kde sa ako projektily používajú želatínové guličky kalibru .68 obsahujúce farbu, v airsofte sa používajú plastové guličky ráže 6mm (napr.0,20g a 0,25g), označované ako BB (z anglického BB pellets, po slovensky broky). Vyrábajú sa lisovaním/odlievaním komplexu minerálnych látok podobajúcich sa plastu, čiže airsoftové BBčko nie je plastové, iba tak vyzerá. 

Tu je najzrejmejší rozdiel medzi paintballom a airsoftom – zatiaľ čo zásah v paintballe je neodškriepiteľný, pretože zasiahnutý je označkovaný farbou, v airsofte je otázka priznania viac či menej bolestivého zásahu, otázka Fair Play.

História airsoftu

Airsoft vznikol v Japonsku v polovici 70-tych rokov po schválení obmedzujúcich zákonov ohľadom skutočných zbraní. Z Japonska sa airsoft rozšíril do Číny, Hongkongu a Taiwanu. Spočiatku existovali tri druhy airsoftových modelov – kapsľové, pružinové strieľajúci guľatý projektil a zbrane s neguľatým projektilom.

Podstatou kapsľových zbraní bol veľký hluk, ale ich popularita nebola nikdy veľká pretože v skutočnosti nič nestrieľali. Zbrane s neguľatým projektilom napodobňovali skutočné zbrane aj v reálnosti výzoru aj počtu munície v zásobníkoch, ktorá sa podobala na skutočné náboje. Neúspechom skončila aj táto vetva airsoftu, pretože plastové projektily pri streľbe ľahko strácali, celkovo ich bolo málo a navyše boli drahé. Skutočný zlom prišiel až s využívaním guľatých projektilov označovaných ako „BB“ v zbraniach, ako ich poznáme dnes.

V 80-tych rokoch sa postupne začal rozširovať do celého sveta. V niektorých krajinách (napr. Austrália, Holandsko, štát New York) je však airsoft zakázaný. Vo väčšine štátov Európy, USA a Ázie sú stanovené dovolené limity výkonnosti týchto modelov zbraní. 

 

Všeobecné pravidlá

Nasledovné pravidlá sú všeobecne platné pre verejné airsoftové akcie. Všetci členovia tímu a hráči svojou účasťou na akcii alebo tréningovom cvičení potvrdzujú, že boli oboznámení s pravidlami, riadne im porozumeli a berú ich na vedomie.

 • airsoftovú zbraň môže vlastniť len osoba staršia ako 18 rokov, používať len osoba staršia ako 15 rokov pod dohľadom dospelého (Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive § 14)
 • je povolené používanie iba airsoftových zbraní
 • používanie zbraní s upgradom väčším ako 130 musí byť schválené ostatnými hráčmi a musia sa vopred stanoviť aj pravidlá používania
 • je povolené používanie iba airsoftového streliva - "bb-čiek" štandardnej váhy
 • hráči sú povinní používať  ochranné prostriedky  a to najmä zraku počas trvania hry, ale aj na respawne ak je v blízkosti hracej plochy
 • airsoft je bezkontaktná hra - zakazuje sa sácanie, udieranie, kopanie alebo akékoľvek iné fyzické napadnutie protihráča
 • na respawne musí byť zbraň zaistená, ak nie je toto z technických príčin možné, musí byť zo zbrane vybraný zásobník
 • zastreľovanie zbraní a podobné činnosti sa musí konať mimo hracej plochy, prípadne v smere kde sa nenachádza žiadny iný hráč alebo iná osoba
 • používanie pyrotechniky musí byť schválené ostatnými hráčmi a musia sa vopred stanoviť pravidlá jej používania
 • používanie balistických štítov je zakázané, ak si charakter akcie vyžaduje použitie balistického štítu musia byť pravidlá jeho použtia jasne špecifikované pred akciou
 • hráč je povinný zastaviť hru a oboznámiť všetkých hráčov, ak sa na hracej ploche počas hry vyskytne civilista

Streľba:

 • streľba za roh je povolená len ak priamo počas streľby vidíte cieľ - teda žiadna streľba na slepo
 • streľba za roh dávkou je povolená s ohľadom na bod 1
 • ak má strieľajúci hráč 100% šancu, že zasiahne súpera, tzn. na vzdialenosť 1-2 metre a ten o ňom nevie, tak stačí oznámiť súperovi, že MÁ a ten musí opustiť hraciu plochu
 • ak sa hráč priplíži k súperovi bez toho, aby ho on spozoroval, môže ho vyradiť dotykom ruky a ten musí v tichosti odísť, alebo zostať na mieste, aby neprezradil prítomnosť hráča

Zásahy:

 • zasiahnutý hráč je povinný priznať každý platný zásah
 • zasiahnutý hráč dá jasne najavo, že bol zasiahnutý, a to tak, že zakričí MÁM, dá zbraň s rukami nad hlavu a snaží sa čo najrýchlejšie opustiť hraciu plochu tak, aby neprekážal ostatným hráčom. Ak toto nie je z nejakých príčin možné, tak hráč si sadne, prípadne ľahne, na bezpečné miesto a počká, kým bude možné opustiť hraciu plochu
 • zásah je platný do akejkoľvek časti tela a výstroje
 • odrazené zásahy sú neplatné, odrazený zásah je platný len pri strelbe cez porast a kríky
 • zásah do zbrane vyradí zbraň, hráč môže použiť sekundárnu zbraň, požičať si inú zbraň od spoluhráča ktorý je v hre, alebo sa vyradiť
 • ak strieľajúci hráč vidí, že na 100% zasiahol cieľ, musí ho s tým oboznámiť a ten je povinný opustiť hraciu plochu ako zasiahnutý
 • zasiahnutý hráč nesmie komunikovať so živými hráčmi až do skončenia hry

 

Odporúčania, rady a poznámky:

 • Nie je žiadna hanba dostať zásah, ale najväčšia hanba je zásah vedome nepriznať.
 • Slušnosť káže nestrieľať na hlavu, ak je možnosť strieľať na inú časť tela.
 • Nosenie menovky uľahčuje komunikáciu na battlefielde aj mimo neho.
 • Nevydávaj sa za príslušníka polície SR alebo príslušníka ozbrojených síl SR
 • Vždy používaj ochranné okuliare - oči máš iba jedny!

Zákon o zbraniach:

 • Aj Tvoja "airsoftka" je zo zákona zbraň kategórie D.
 • Zbraň smieš vlastniť alebo s ňou manipulovať len pokiaľ máš viac ako 18 rokov. Pokiaľ si mladší, môžeš s ňou manipulovať iba pod dohľadom staršieho ako 18 rokov.
 • Zbraň smieš používať iba tam, kde nemá verejnosť voľný prístup.
 • Pokiaľ si na verejnosti, musíš mať zbraň stále zakrytú, v taške alebo v púzdre na zbrane.
 • Príslušník polície SR má právo zbraň zabaviť (v takom prípade ti vystaví o tom potvrdenie), pokiaľ s ňou porušuješ zákon a pokiaľ si mladiství, odviesť ťa k rodičom.
 • Zakázané je manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave!

Zdroj: texty prevzaté z internetových airsoftových portálov